כלי צמ"ה – רישוי וניהול

ציוד מכני הנדסי אינו מוגדר ככלי רכב אך חייב ברישום ורישוי ביחידת רישוי משרד התחבורה צמה

מערך כלי צמ"ה נתון לפיקוח מכוח חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957 ותיקונים מ-2017 ו-2020 ותיקונים נוספים

כלי צמ"ה אינם נחשבים לכלי רכב ואינם זכאים לנוע על כבישים ודרכים ציבוריות באופן עצמאי ללא ליווי או על גבי גרר.
גם בעלות על צי מגוון של ציוד מכני הנדסי אינו נחשב לאחד מסוגי ציי רכב המחייבים להיעזר בחברה לשירותי קצין בטיחות בתעבורה וניהול ציי רכב.

כלי צמ"ה

נקודות המבחינות בין כלי צמ"ה לכלי רכב ממונעים אחרים

ניתן להבחין בין טרקטור מחפרון אשר רשאי לנוע על כבישים שאינם מוגדרים כבישים מהירים שחייב לעבור תהליכי רישוי שנתיים.
לבין מגוון גדול של כלי צמ"ה אשר נושאים שלט רישוי שונות משל כלי רכב וטרקטורים.

לוחיות רישוי מול שלט צמ"ה

כלי רכב ממונעים הנעים על הכביש, החל באופנועים דרך טרקטורונים טרקטורים, רכבים פרטיים ומשאיות וכו.
נושאים לוחיות רישוי מלבניות בצבע צהוב עם כיתוב שחור.

כלי צמ"ה נושאים שלט צמ"ה שחור עם כיתוב לבן הנושא ספרות המעידות על מספר רישום הבעלות על הכלי.
כל זמן אשר ציוד מכני הנדסי מכל סוג פועל ואינו מושבת, הוא מחוייב לשאת שלט צמ"ה שמאפשר את זיהוי הרישום שלו ואיתור בעליו.

רישוי שנתי של רכב מול רישום חד פעמי ורישוי הפעלה או השבתה ופיקוח על צמ"ה

הבעלות הראשונית על כל ציוד מכני הנדסי היא של היבואן שאינו מחוייב בדיווח לרשם כל זמן שהכלי אינו פועל.
הבעלות על כלי צמה מחייבת תהליך רישום בעלות הכוללים דיווח למי שמונה לרשם צמ"ה משרד התחבורה.

הבעלים הרשומים של ציוד מכני הנדסי חייבים לעבור בדיקה שנתית במוסך או על ידי מכונאי מפקח מוסמך.
מילוי טופס דיווח שנתי ייעודי ותשלום אגרה שנתית עבור כל כלי שבבעלותם.

בעלי רכבים ממונעים חייבים בתשלום אגרה והעמדה של הכלי למבחן תקינות שנתי (טסט שנתי) במכוני טסט ייעודיים.

העברת בעלות או השבתה של ציוד מכני הנדסי מול רכב

בדומה לכלי רכב שנמצאים במגרשי היבואן טרם מכירה גם כלי צמ"ה אינם מחייבים רישום בעלות טרם הועברו לרוכשים.

תהליך העברת הבעלות דומה בשני המקרים ומחייב זיהוי המוכר והרוכש באמצעות תעודת זיהוי, תשלום אגרה לקבלת לוחית רישוי או שלט צמ"ה.

הורדת רכב מהכביש דומה להשבתה של כלי צמ"ה שיש צורך בהשבת לוחות הזיהוי לרשם על מנת לוודא שכלי הרכב הממונע או הצמ"ה אינו רשאי להמשיך ולפעול.

ניהול צי של ציוד מכני הנדסי מול צי רכב ממונעים אחרים

תאגידים גדולים העוסקים בעבודות פיתוח ותשתיות בוחרות על פי רוב בשתי דרכים להפעלת הציוד המכני שלהם.
בבעלות התאגיד או דרך קבלני משנה.

על פי רוב מעדיפות החברות להעביר את תהליכי הביצוע לקבלני משנה לעבודות עפר אשר הצמ"ה בבעלותן.
דבר זה פותר אותן מהתמודדות עם בקרת בטיחות ותקינות הכלים (כמו גם האחריות הנלווית).

במקרים בהם לחברה צי של ציוד מכני הנדסי באזרחות ו/או גם מערכות הצבא על ניהולו של צי הצמ"ה יופקד קצין בטיחות בתעבורה בעל דרגת מכונאי מתאימה.

בכל מקרה הגורם הראשי הפועל באתר בנייה, פיתוח ותשתיות מחוייב שכלי הצמ"ה הפועלים באתר יהיו בעלי שלט צמ"ה עדכני ורישום שנתי עדכני.

צרו איתנו קשר

Call Now Button