שימוש במנוף סל לפני הריסת מבנה

ניתוק תשתיות בהתאם לתקנות, לפי היתר הריסה שניתן למבנה

שלב מקדים משמעותי לפני הריסת מבנה לפי תקנות הריסת מבנים

הריסת מבנה בישראל מחייבת תהליך מקדים וקבלת היתר להריסת מבנה שיכול להיות חלק מהיתר בנייה או היתר הריסה בלבד.
בין אם יש צורך בהריסת לצורך חפירה לבנייה חדשה או לשם הריסה ופינוי בלבד, היתר הריסה חייב להתקבל לפני תחילת הריסת המבנה.
במקרים רבים עוד לפני הגשת בקשה להיתר הריסה מתבצע ניתוק מרשת החשמל והתקשורת באמצעות מנוף סל.

עובדה זו נכונה גם כאשר מדובר בעבודות ומבנים הפטורים מהיתר לפי תיקון 101 (2014) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.
תשתיות המים והביוב נשארות לעיתים מחוברות על מנת לאפשר שימוש חירום במקור מים במקרי הצורך או לצורך הריסת המבנה עצמו.

הריסת מבנה

חשיבות ניתוק תשתיות לפני הריסת מבנה

תקנות הריסת מבנים מחייב כי ניתוק תשתיות הוא השלב הראשוני כאשר יש צורך בניתוק גם תשתיות תת קרקעיות וגם תשתיות עיליות.

ניתוק תשתיות עיליות לפני הריסת מבנה

במידה ותשתיות החשמל והתקשורת עדיין קיימות הניתוק יהיה השלב הראשוני ביותר לפני תחילת עבודות ההריסה.
לניתוק תשתיות עיליות כאשר הן קיימות, כגון: כבלי תקשורת וחשמל עדיף להשתמש במנוף סל.
שימוש במנוף סל על מנת לבצע את הניתוק מאפשר שמירה על בטיחות העובדים ומניעת תקלות וניתוקים לא רצויים.
כמו כן כאשר מדובר באתר המיועד לעבור תהליך בנייה מחודש סביר להניח שפעולת ניתוק התשתיות תלווה בהכנת מקור כוח זמני לאספקת חשמל לאתר הבנייה.

ניתוק תשתיות תת קרקעיות לפני הריסת מבנה

כאשר חיבורי רשת החשמל והתקשורת הם תת קרקעיים תתבצע פעולת ניתוק מתשתיות אלה כשלב ראשן, ורק לאחר מכן ינותקו מערכות הביוב והמים.

ניתוק מרשת המים של המבנה המיועד להריסה הוא חלק מההכנה לפעולות הריסת המבנה עצמן אשר דורשות שימוש בהתזת מים למניעת זיהום אוויר.

ניתוק מתשתיות גם כאשר עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

בשנת 2014 התקבל תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 המתייחס לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר בנייה.

מבנים הפטורים מהיתר בנייה פתורים גם מהיתר הריסה ואתגרי הבטיחות הנלווים.
המחוקק החליט לפשט את תהליכי הרגולציה במקרים מסוימים ולאפשר תהליכי בנייה ו/או הריסה ללא צורך בהיתר.

ראוי לציין כי המחוקק לא פוטר מאחריות את מנהלי העבודה באתרי בניה אלה, או הגורם הבונה ו/או ההורס, מהצורך בחיבור ו/או ניתוק מתשתיות.
בחלק מהמקרים מדובר בתוספות בנייה או חלקי מבנה אך בכל מקרה יש חובה לשים לב לתשתיות.

ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר ותקלות בתשתיות

התופעה של תקלות תשתית סביב עבודות ומבנים הפטורים מהיתר די נפוצה כאשר במקרים רבים אין הקפדה מלאה או התעלמות מתשתיות קיימות.
מדי פעם מתבצע עבודת חפירה או הריסת מבנה הכוללת פגיעה בתשתיות מים הגוררת הפסקה זמנית באספקת המים לאזור כולו.

בצורה דומה תקנות התכנון והבניה עבודות ומבנים הפטורים מהיתר מאפשרים לעיתים ביצע עבודות בנייה ו/או הריסה שגורמות לניתוק רשת החשמל או רשת התקשורת.
מצבים אלה יכולים לגרור ניתוקי חשמל ותקשורת ונזקים גם ברמה על אזורית ולא רק אזורית.
נפילת מתח פתאומית ברשת החשמל יכולה לגרור השבתה אוטומטית של חלק מתחנת הכוח המספקת לאזור חשמל.

נראה כי התהליכים להפשרת הרגולציה של תקנות התכנון והבניה עבודות ומבנים הפטורים מהיתר, לעיתים מעוררות תקלות בלתי צפויות הנוגעות להליכי הניתוק מהתשתיות.

אנו מקפידים הקפדה יתרה על נושא הניתוק התשתיות בכל מקרה של הריסת מבנה.

צרו איתנו קשר

Call Now Button